Notes biblioteczny 2012

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
2353-8902
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Szanowni Czytelnicy, ostatni rok okazał się dla nas przełomowy. Po długich przygotowaniach, przeanalizowaniu dostępnych na rynku programów bibliotecznych oraz licznych konsultacjach z przedstawicielami bibliotek krakowskich uczelni podjęliśmy decyzję o zmianie systemu bibliotecznego. Przystosowaniem systemu Koha do potrzeb Biblioteki KAAFM zajął się informatyk biblioteczny Rafał Kopaczka, wspierany przez oo. Janusza Kaczmarka. W numerze znajdziecie Państwo artykuł relacjonujący podjęte przez nich działania. Zmiana systemu wpłynęła na pracę całego naszego zespołu. Pracownicy Sekcji Opracowania Zbiorów zajęli się przystosowaniem opisów bibliograficznych do migracji do nowego sytemu. Wraz z pracownikami Sekcji Czasopism uczestniczyli w licznych szkoleniach przygotowujących do współpracy z Centrum NUKAT. Przystosowali również formularze opisów bibliograficznych w systemie Koha do polskich norm opracowania zbiorów. Więcej na ten temat znajdą Państwo w sprawozdaniu. Równie ważnym wydarzeniem była zorganizowana przez nas międzynarodowa konferencja. II edycję KKBN poświęciliśmy zagadnieniom trwałej ochrony polskich zasobów cyfrowych. Wszystkim prelegentom i przybyłym gościom serdecznie dziękujemy za udział. W numerze przeczytacie Państwo również o dostosowaniu naszej Biblioteki do potrzeb studentów niewidomych i niedowidzących oraz o gromadzonych przez nas dokumentach życia społecznego.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska