Mixer magazyn studentów nr 14, marzec 2006

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1732-6494
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Pragnę z uśmiechem powitać wszystkich ocalałych po zimowej sesji! Skoro większość z nas już ją przeżyła, pozostaje więcej czasu na przyjemniejsze zajęcia, jak chociażby... lektura nowego „Mixera”. który - choć po przejściach - także utrzymał się na powierzchni i zamierza brnąć przed siebie. Nasza gazeta od dnia powstania przebyła mnóstwo zmian, liftingów itd., które - miejmy nadzieję - z tym numerem już się zakończyły. Nowa, świeżo upieczona redakcja. wraz z którą w ostatnich dniach „przejęliśmy pałeczkę" od starszych kolegów, składa się z ludzi równie chętnych, a może i bardziej, do redagowania uczelnianego pisma. Podobnie jak poprzednia obecna redakcja w 100 procentach składa się ze studentów Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej. Pomimo licznych próśb, z nie do końca jasnych dla mnie powodów, studenci z innych kierunków nie mogą się przekonać do współtworzenia naszego pisma. Niemniej nie zaprzestaniemy gorąco zachęcać Was, drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, do zamieszczania swoich tekstów na łamach ..Mixera”. Wbrew pozorom nie wiąże się z tym wiele absorbujących obowiązków (prócz trudu napisania tekstu), gdyż nie wymagamy od Was obecności na zebraniach redakcyjnych ani tym podobnych rzeczy. Wystarczy napisany artykuł przesłać na nasz adres: mixer(g;kte.pl. Postanowiliśmy też wprowadzić nową, stałą rubrykę, w której prezentować będziemy nietuzinkowych studentów, jakich nie brak na naszej uczelni. Możecie zatem wysuwać propozycje i swoich kandydatów. Zaczynamy od wywiadu ze studentem studiów zaocznych na Wydziale Politologii i Komunikacjii Społecznej a jednocześnie mistrzem karate - Andrzejem Pierzchałą (5 Dan). Jednocześnie z tego miejsca chciałbym zachęcić wszystkich do wykorzystania możliwości. jakie Krakowska Szkoła Wyższa oferuje swoim studentom, umożliwiając wyjazdy zagraniczne do wielu krajów w ramach programu Socrates-Erazmus, o czym przeczytać można na stronie 10. Spotkanie zainteresowanych odbędzie się już 28 marca, a więc nie przegapmy tej okazji!!! Na koniec chciałbym w imieniu swoim oraz koleżanek i kolegów z redakcji podziękować za liczne życzenia świąteczne i artykuły przysłane do nas pod koniec ubiegłego roku. których wydrukować nie możemy z racji ich dezaktualizacji. Z powodu wspomnianych przeze mnie przejść „Mixer” nie ukazywał się od dłuższego czasu. Wraz jednak z tym numerem mamy nadzieje na zachowanie jego ciągłości, powracając do formy miesięcznika. Liczymy że uda nam się to przy pomocy naszych mentorów: dziekana Wydziału Politologii i Komunikacji Społecznej prof. dra hab. Stanisława Kiliana, prodziekan tegoż wydziału prof. dr hab. Katarzyny Pokomej-Ignatowicz i red. Macieja Malinowskiego prowadzącego zajęcia z Gatunków dziennikarskich i Wstępu do dziennikarstwa prasowego, którzy nieustannie czuwają nad naszą pracą. Lak więc nie pozostaje mi już nic innego, jak powinszować wszystkim zaliczonego semestru, raz jeszcze zachęcić do współpracy i... życzyć miłej lektury. Bon apetit.'!!
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska