Show simple item record

Dawstwo i transplantacje narządów w opinii studentów pielęgniarstwa studiów uzupełniających pomostowych

dc.contributor.authorRomanowska, Urszula
dc.contributor.authorLizak, Dorota
dc.contributor.authorJaśkiewicz, Jerzy
dc.contributor.authorLipińska, Maria
dc.date.accessioned2014-07-01T10:08:14Z
dc.date.available2014-07-01T10:08:14Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationPielęgniarstwo XXI wieku 2012, nr 4 , s. 123-128.pl_PL
dc.identifier.issn1730-1912pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/539
dc.descriptionArtykuł recenzowany / peer-reviewed articlepl_PL
dc.description.abstractTransplantacje są uznaną metodą terapeutyczną i szansą na powrót do zdrowia dla wielu chorych. Dla transplantologii ważne są uregulowania prawne, które umożliwiają pobranie narządów do przeszczepu od osób, po ich śmierci. W Polsce obowiązuje zasada zgody domniemanej na pobranie narządów lub tkanek do transplantacji Zgodnie z prawem, za moment śmierci przyjmuje się orzeczenie śmierci mózgu, jako rzeczywistej śmierci człowieka. Pomimo, że transplantacja, jako metoda leczenia zyskała powszechną aprobatę, wymienione uregulowania prawne nie są przez wszystkich akceptowane, bowiem spotykają się zarówno z krytyką jak i sprzeciwem. Cel pracy. Celem badań było poznanie opinii i postaw studentów pielęgniarstwa studiów uzupełniających pomostowych, wobec dawstwa i transplantacji narządów pobranych od dawców żywych, spokrewnionych jak i osób uznanych za zmarłe w wyniku orzeczenia u nich śmierci mózgu. Metoda i materiał. W badaniach zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, jako technikę wykorzystano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Badaniami objęto grupę 100 osób, pielęgniarek/pielęgniarzy, studentów studiów pomostowych, kierunku pielęgniarstwo, pracujących w zakładach opieki zdrowotnej na terenie Małopolski. Badania przeprowadzono w maju 2012 roku.pl_PL
dc.description.abstractIntroduction. Transplantation is a recognized therapeutic method and a chance to recovery for many patients. There are important regulations for transplantation, that allow the donation of organs for transplantation from people after their death. In Poland, the principle of presumed consent for organ donation or tissue transplantation is in force. According to the regulations, the moment of death is considered the confirmed brain death as actual death of a man. Although transplantation as a treatment method has gained general acceptance, these regulations are not accepted by everybody, because they are facing both criticism and opposition. Aim. The aim was to identify the opinions and attitudes of nursing students of the bridging course towards organ donation and transplantation of organs procured from living donors, relatives and persons found dead as a result of the confirmation of their brain death. Material and methods. There was used a diagnostic survey method and original questionnaire of own design, as a technique. A group of 100 nurses (females and males), students of bridging course, working in health care institutions in Małopolska region. The study was conducted in May 2012.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Czelejpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttransplantacjapl_PL
dc.subjectśmierć mózgupl_PL
dc.subjectzgoda domniemanapl_PL
dc.subjectpielęgniarkapl_PL
dc.subjecttransplantationpl_PL
dc.subjectbrain deathpl_PL
dc.subjectpresumed consentpl_PL
dc.subjectnursepl_PL
dc.subject.otherMedycynapl_PL
dc.subject.otherPielęgniarstwopl_PL
dc.titleDawstwo i transplantacje narządów w opinii studentów pielęgniarstwa studiów uzupełniających pomostowychpl_PL
dc.title.alternativeOrgan donation and transplantation of organs in the opinion of nursing students of brid-ging coursepl_PL
dc.typeArtykuł


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's Creative Commons license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska