Najnowsze pozycje

 • Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej (dodano: 2018-05-21) 

  Gałuszka, Damian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Gry wideo stanowią obecnie istotny obszar produkcji i aktywności kulturowej ludzi w różnym wieku. Korzystają z nich zarówno dzieci, jak i dorośli, a także seniorzy. Same gry w toku swojej ewolucji stają się medium ...
 • Postrzeganie prasy samorządowej przez środowisko dziennikarskie. Kontrowersje wokół wydawania periodyków przez jednostki samorządu terytorialnego (dodano: 2018-05-21) 

  Krawczyk, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Prasa samorządowa na trwałe wpisała się w polski krajobraz medialny. Wydawanie gazet bezpośrednio przez administrację terenową lub na jej zlecenie spotyka się jednak z krytyką. Podstawowym zarzutem jest nieuczciwa konkurencja ...
 • Znaczenie komunikacji społecznej w dobie nowych technologii na przykładzie promocji idei Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w 2015 r. (dodano: 2018-05-21) 

  Mikulski, Lech (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Autor podejmuje próbę analitycznego spojrzenia na proces komunikacji w trakcie trwania drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w 2015 r. Przedmiotem badania były środki oraz kanały komunikacji wykorzystane ...
 • Suwerenne, wielostronne czy międzyrządowe zarządzanie Internetem jako globalnym dobrem wspólnym (dodano: 2018-05-21) 

  Uhma, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Celem artykułu jest przedstawienie współczesnych dylematów w kwestii zarządzania Internetem jako nowym dobrem wspólnym ludzkości i przykładem tzw. nowych dóbr wspólnych. W ślad za Lawrence’em Lessigiem omówione zostały ...
 • Polskie organizacje pozarządowe w Internecie (dodano: 2018-05-21) 

  du Vall, Marta (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Punktem wyjścia dla podjętych rozważań jest założenie, że komunikacja zapośredniczona przez technologie informacyjno-komunikacyjne powinna być kluczowym elementem strategicznego zarządzania organizacją pozarządową, gdyż ...
 • Mechanizmy gamifikacji w kształtowaniu postaw studentów (dodano: 2018-05-21) 

  Woźniak-Zapór, Marta; Grzyb, Mariusz; Rymarczyk, Sebastian (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Zgodnie z jedną z definicji gamifikacja polega na wykorzystaniu technik znanych z gier fabularnych do kształtowania zachowań i postaw ludzi w sytuacjach, które grami nie są. Działania te służyć mają zwiększeniu zaangażowania ...
 • Management-based approach to the reform of the vocational training (dodano: 2018-05-17) 

  Láczay, Magdolna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Reaching, measuring and improving effectiveness has been the focus of many scholars and practitioners of economics since the beginnings of commodity production. Human factors were not considered so early. Some find it ...
 • Aspekty prawne i rachunkowe klasyfikacji oraz wyceny nieruchomości w jednostkach sektora finansów publicznych (dodano: 2018-05-17) 

  Rup, Przemysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Artykuł poświęcony jest złożonej problematyce gospodarowania nieruchomościami w sektorze publicznym. Kluczowe znaczenie dla racjonalnego gospodarowania nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki ...
 • Pozycja ekonomiczna miast Europy Wschodniej na tle świata (dodano: 2018-05-17) 

  Raźniak, Piotr; Dorocki, Sławomir; Płaziak, Monika (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W niniejszym opracowaniu dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji miast na arenie międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zlokalizowane są w Europie Wschodniej. Na arenie międzynarodowej dominują ...
 • Zróżnicowanie kondycji finansowej korporacji w Europie Wschodniej w czasie spowolnienia gospodarczego (dodano: 2018-05-17) 

  Raźniak, Piotr (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W niniejszym artykule zbadano zróżnicowanie kondycji finansowej największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, opracowanych w raportach firmy Deloitte dla lat 2008–2012. Liczbę firm, ich przychody ze sprzedaży i zysk netto ...
 • Leasing jako źródło finansowania przedsiębiorstwa i jego ujęcie w księgach rachunkowych (dodano: 2018-05-17) 

  Dębska-Rup, Anna; Rup, Przemysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Leasing jest istotną formą finansowania inwestycji w przedsiębiorstwie. W Polsce gwałtowny rozwój transakcji leasingowych wystąpił po przemianach gospodarczych związanych z transformacją systemową w latach dziewięćdziesiątych, ...
 • Zarządzanie wydatkami gospodarstw domowych w Polsce – wybrane aspekty analizy statystycznej (dodano: 2018-05-17) 

  Podolec, Barbara (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  W pracy zaprezentowano wyniki statystycznej analizy kształtowania się wydatków gospodarstw domowych w latach 2000–2014. Okres badania obejmuje lata trwającej transformacji gospodarczej i społecznej, charakteryzuje się ...
 • Olbrzymia torbiel krezki jelita cienkiego. Opis przypadku (dodano: 2018-05-17) 

  Cienciała, Antoni; Zelek, Michał; Steczko-Sieczkowska, Małgorzata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Naczyniaki limfatyczne są bardzo rzadkimi guzami krezki jelita cienkiego. Zazwyczaj lokalizują się w okolicy głowy oraz szyi i diagnozowane są głównie u pacjentów pediatrycznych. Zmiany te rozpoznawane u dorosłych są ...
 • Nieszczelność jelit w chorobach autoimmunologicznych (dodano: 2018-05-17) 

  Drąg, Joanna; Goździalska, Anna; Knapik-Czajka, Małgorzata; Matuła, Aleksandra; Jaśkiewicz, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Zespół nieszczelnego jelita (ZNJ, zespół cieknącego jelita) to stan związany ze zwiększoną przepuszczalnością błony śluzowej jelit z powodu jej uszkodzenia i destabilizacji. Heterogenna etiologia schorzenia obejmuje infekcje, ...
 • Fluorochinolony. Bezpieczeństwo terapii (dodano: 2018-05-16) 

  Dziedzic, Anna; Leks-Sadowska, Sylwia; Chronowska, Justyna; Madej, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Fluorochinolony (m.in. ciprofloksacyna, moksyfloksacyna, lewofloksacyna, gemifloksacyna) są antybiotykami skutecznymi, powszechnie stosowanymi i o szerokim spektrum aktywności bakteriobójczej. Znajdują zastosowanie m.in. ...
 • Choroby uroginekologiczne – poważny problem społeczny (dodano: 2018-05-16) 

  Szymanowski, Paweł; Gierat, Anna; Szweda, Hanna; Jóźwik, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Uroginekologia to dziedzina medycyny obejmująca patologie dna miednicy, takie jak nietrzymanie moczu i zaburzenia statyki narządów miednicy mniejszej. W dobie starzenia się społeczeństwa częstość tego typu schorzeń rośnie, ...
 • Immunoterapia raka płuca. Część I: immunoterapia bierna (dodano: 2018-05-16) 

  Kopiński, Piotr; Giżycka, Agata; Macko, Magdalena; Chorostowska-Wynimko, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Podsumowano perspektywy immunoterapii w raku płuca. Wobec dotychczasowej niskiej skuteczności leczenia konwencjonalnego, wciąż poszukiwane są nowe, obiecujące narzędzia terapeutyczne. W raku płuca stosuje się immunoterapię ...
 • Agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami eroksysomów w farmakoterapii. Obecne znaczenie i perspektywy zastosowania (dodano: 2018-05-16) 

  Dobrek, Łukasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (ang. peroxisome proliferators-activated receptors, PPAR), występujące w trzech zasadniczych izoformach (α, β/δ oraz γ), są jądrowymi czynnikami transkrypcyjnymi uczestniczącymi ...
 • Zdarzenia niepożądane w ratownictwie medycznym (dodano: 2018-05-16) 

  Cira, Grzegorz; Mikos, Marcin (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wprowadzenie: Zdarzenia niepożądane są z uwagi na złożoność procesu udzielania świadczeń zdrowotnych nieuniknionym elementem na różnych jego etapach. Obowiązkiem podmiotów prowadzących działalność leczniczą i osób tymi ...
 • Stan wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C wśród młodzieży ponadgimnazjalnej (dodano: 2018-05-16) 

  Tomaszek, Lucyna; Matusiak, Monika; Mrowiec, Karolina (Oficyna Wydawnicza AFM, 2017)
  Wprowadzenie: Wirusy HBV i HCV należą do najczęstszych przyczyn wirusowego zapalenia wątroby (WZW). Przewlekłe formy zakażenia mogą prowadzić do marskości wątroby oraz raka wątrobowokomórkowego, a w konsekwencji do śmierci. ...

Zobacz więcej