Krakowskie Studia Międzynarodowe, 2020

Stały URI dla kolekcji

Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 1, 2020 (Świat – Europa – Niemcy. Historyczne i współczesne problemy stosunków międzynarodowych. Część 1: Świat)

Spis treści:

Marek Czajkowski, The United States Space Force in the American Security Strategy

Piotr Mickiewicz, Realizacja koncepcji super-petrostate w rosyjskiej polityce po 2016 roku

Katarzyna Żukrowska, Wojna handlowa USA–ChRL i jej konsekwencje

Rafał Kwieciński, Zmiana w polityce zagranicznej Chin w erze Xi Jinpinga

Marcin Lasoń, Koncepcja polityki obronnej Chińskiej Republiki Ludowej na trzecią dekadę XXI wieku

Katarzyna Czornik, Bliski Wschód jako region zintensyfikowanego oddziaływania i wpływów Chińskiej Republiki Ludowej w drugiej dekadzie XXI wieku

Natalia Adamczyk, Afryka jako obszar rywalizacji Rosji z Zachodem

Tomasz Młynarski, Francja wobec wyzwań energetyczno-klimatycznych u progu trzeciej dekady XXI wieku

Grzegorz Bonusiak, Transformacja polityki arktycznej Kanady wobec wyzwań klimatycznych

Anna Diawoł-Sitko, Zmiany klimatu a bezpieczeństwo w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu – wybrane zagadnienia

Elżbieta Majchrowska, Trade Regionalism and its Relevance to the Multilateral System Within the WTO in Need of Reform – The Case of EVFTA

Andrzej Bonusiak, Z badań nad nazwami szkół polskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki


Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 2, 2020 (Świat – Europa – Niemcy. Historyczne i współczesne problemy stosunków międzynarodowych. Część 2: Europa-Niemcy)

Spis treści:

Bogdan Koszel, Niemcy i język niemiecki w strukturach Unii Europejskiej w XXI wieku

Janusz Józef Węc, Die programmatische Entwicklung der FDP in der Ostpolitik 1949–1969 im Lichte der neuen Quellen des Archivs des Deutschen Liberalismus

Anna Paterek, Niemiecka polityka wobec uchodźców na przykładzie kraju związkowego Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema

Aleksandra Kruk, Sprawy Afryki na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (2015–2019)

Krzysztof Malinowski, Uprawnienia kontrolne Bundestagu w perspektywie udziału Niemiec we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony

Aleksandra Trzcielińska-Polus, Trzydzieści lat stosunków polsko-niemieckich w cieniu historii (1990–2020)

Michał M. Kosman, Polsko-niemieckie stosunki polityczne na przestrzeni trzech dekad po zjednoczeniu Niemiec – główne zagadnienia

Jakub Stankiewicz, Znaczenie rozmieszczenia baz i instalacji wojsk armii amerykańskiej w Europie w XXI w. dla wzrostu bezpieczeństwa europejskiego na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec

Mieczysław Stolarczyk, Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec w latach 1945–2020

Małgorzata Czermińska, Europejskie Partnerstwo Wschodnie – wymiar polityczny, ekonomiczny i bezpieczeństwa zacieśniania stosunków ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej

Anna Bałamut, Problem bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2015–2020

Rafał Kęsek, Tendencje eurosceptyczne na Ukrainie po Rewolucji Godności

Włodzimierz Bonusiak, Ukraina–Polska: nadzieja na powrót do „strategicznego partnerstwa”

Lubomir Zyblikiewicz, Republika Federalna Niemiec– Chińska Republika Ludowa

Ryszard Zięba, Polska w OBWE


Przeglądaj