Najnowsze pozycje

 • Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych (dodano: 2017-11-28) 

  Kraj, Kazimierz; Molo, Beata; Kotulewicz, Karolina; Małyszko, Monika; Gołębiowska-Śmiałek, Magdalena; Kozanecka, Maria; Sroka, Łukasz Tomasz; Cziomer, Erhard; Lasoń, Marcin; Pluciński, Eugeniusz M.; Bainczyk, Magdalena; Sabik, Aleksandra; Ustrzycki, Mirosław; Owczarek, Lidia; Mydel, Rajmund; Kapera, Izabela; Suprynowicz, Ilona; Glavanovics, Andrea (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
 • Rozważania o przyczynach zbrodni (dodano: 2017-11-23) 

  Wachholz, Leon (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Rola samorządu terytorialnego w gospodarowaniu i zarządzaniu przestrzenią turystyczną (dodano: 2017-10-10) 

  Kapera, Izabela (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  Ze wstępu: Opracowanie podzielone zostało na pięć rozdziałów. Pierwszy dotyczy przestrzeni turystycznej rozpatrywanej zarówno poprzez analizę piśmiennictwa, jak i danych statystycznych odnoszących się do walorów, ...
 • Bezpieczeństwo w turystyce : wybrane zagadnienia (dodano: 2017-09-14) 

  Sacha, Stefan (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  Ze wstępu: Niniejsza publikacja związana jest merytorycznie i formalnie z Wydziałem Stosunków Międzynarodowych i specjalnością turystyka międzynarodowa, stanowiąc kontynuację praktyki wydawniczej uczelni, zgodnie z którą ...
 • Wizerunek Ukraińców na łamach wybranej polskiej prasy (dodano: 2017-09-02) 

  Baran, Dariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2016)
  This article introduces the problems connected with the image of Ukrainians in the Polish press, based on some important events that led to the inclusion of this subject for public discourse. The fi rst of it was the ...
 • Aktualne kierunki badań w Katedrze Historii Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (dodano: 2017-08-29) 

  Maciejewski, Tadeusz; Gałędek, Michał; Kitowski, Piotr; Klimaszewska, Anna; Lewandowicz, Maria; Michalak, Marcin; Michalski, Dawid; Wałdoch, Jacek (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  The article provides a summary of current research trends at the Chair of Legal History of the University of Gdańsk. Most important lines include research on European constitutionalism, medieval and early modern legal ...
 • Katedra Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie w latach 2008-2016 (dodano: 2017-08-28) 

  Smyk, Grzegorz; Wrzyszcz, Andrzej (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  The article describes the research conducted at the Department of History of State and Law of the Faculty of Law and Administration at Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin in 2008–16. At that time the Head ...
 • Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (dodano: 2017-08-28) 

  Nancka, Grzegorz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  Prawo rzymskie to jeden z najważniejszych przedmiotów w procesie kształcenia przyszłego prawnika. Nie mogło zabraknąć go również na utworzonym w 1968 r. Uniwersytecie Śląskim. Jego historia na katowickim wydziale sięga ...
 • The Solidarity movement and perspectives on the last decade of the Cold War (dodano: 2017-07-28) 

  Trepanier, Lee (red.); Domaradzki, Spasimir (red.); Stanke, Jaclyn (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  From introduction by Jaclyn Stanke: The origins of this volume are rooted in the many discussions and meetings that took place between Maryna Bessonova, Spasimir Domaradzki, and Rob Verhofstad over the past several years. ...
 • Comparative perspectives on the Cold War : national and sub-national approaches (dodano: 2017-07-27) 

  Trepanier, Lee (red.); Domaradzki, Spasimir (red.); Stanke, Jaclyn (red.) (Oficyna Wydawnicza AFM, 2010)
  From foreword: This compilation of articles forms the basis from which we started. It is written by five scholars, each focusing on the Cold War from the perspective of their home country. Jaclyn Stanke, Lee Trepanier and ...
 • Działalność oświatowa samorządu przemysłowo-handlowego w latach 1929–1939 na przykładzie Izby Przemysłowo-Handlowej w Lublinie (dodano: 2017-07-25) 

  Dąbrowski, Karol (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  The Chamber of Industry and Commerce in Lublin was established in 1929. It did not run any educational institutions on its own, yet it supported (financially and organisationally) schools in the Voivodeships (regions) ...
 • Sprawa Romana Gawronskiego przed Sądem Specjalnym w Katowicach jako przykład zmiany prawomocnego wyroku (dodano: 2017-07-25) 

  Graczyk, Konrad (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  The article analyses a criminal case before a German Special Court in Katowice in 1943. The valid and binding decision was successfully appealed by a prosecutor resorting to a an extraordinary legal remedy, complaint ...
 • Podstawy prawne decyzji w przedmiocie obywatelstwa polskiego. Analiza prawnoporównawcza przepisów obowiązujących od II Rzeczpospolitej do współczesności (dodano: 2017-07-25) 

  Rzenno, Natalia (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  Past Polish citizenship has a direct impact on current cases concerning the corroboration of Polish citizenship. This is extremely important with respect to current inheritance proceedings by citizens other than Polish, ...
 • Odpowiedzialność urzędnika za przestępstwa popełnione z chęci zysku w okresie międzywojennym (dodano: 2017-07-25) 

  Machura, Agnieszka (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  Between the two world wars a new model of public administration, with a new type of civil servants, was created. Officials from the parts of Poland that had belonged to different partitions had different qualifications ...
 • Zasady przyuczania do zawodu przemysłowca w świetle regulacji prawnych zawartych w prawie przemysłowym z 1927 roku (dodano: 2017-07-25) 

  Kwiecień, Sebastian (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  Strong development of labour law was characteristic of the period between the two world wars in Poland. Its provisions for the first time provided protection to employees, also the ones who need such assistance most, ...
 • Akt o Formie rządów z 1919 roku – pierwsza konstytucja niepodległej Finlandii (dodano: 2017-07-23) 

  Michalski, Damian (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  The study is an attempt to describe and analyse the fi rst constitutional act of independent Finland. Th e Constitution Act of 1919 defi ned the Finnish political system. Although it was an object of ideological arguments ...
 • Z badań nad procedurą licytacji w Królestwie Polskim do 1875 roku (dodano: 2017-07-23) 

  Kamińska, Paulina (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  In the Kingdom of Poland, auctions were an important element of commerce, both with regard to state, territorial authority and private property, and to the attainment of other purposes, including protection of creditor ...
 • Baza źródłowa do badań nad administracją pośredniego szczebla w Królestwie Polskim do 1866 roku (dodano: 2017-07-23) 

  Machut-Kowalczyk, Joanna (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  The research on district (county) administration in 1816–66 requires aggregation of archival materials. Th ere are digital databases and traditional educational inventories available to researchers. Researches are also ...
 • Podstawy prawne nabycia obywatelstwa polskiego po 1918 roku – ziemie byłego zaboru austriackiego (dodano: 2017-07-23) 

  Weredyńska-Szpakowska, Małgorzata (Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  The subject of this paper is the question of the “initial composition” of citizens of the revived Polish state i.e. the Republic of Poland, which uses the example of the former Austrian Partition due to a considerable ...

Zobacz więcej