Wyświetlanie pozycji 1-20 z 77

  Tytuł
  Agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami eroksysomów w farmakoterapii. Obecne znaczenie i perspektywy zastosowania [1]
  Aktualne spojrzenie na etiopatogenezę i aspekty kliniczne choroby Hashimoto [1]
  Application physiotherapy in rehabilitation rheumatoid arthritis [1]
  Badanie zależności nasilenia bólu pooperacyjnego od warunków wykonywania pomiarów [1]
  Bezpieczeństwo pacjenta w świetle systemu „Państwowe Ratownictwo Medyczne” [1]
  Changes in morphological and cytological properties of blood during physical exercise in water at 4oC and 25oC [1]
  Choroby uroginekologiczne – poważny problem społeczny [1]
  Cierpienie w samotności wśród ludzi - o samotności dziecka we współczesnej rodzinie [1]
  Clinical review of physical therapy intervention for ataxia [1]
  Clinical review of physical therapy intervention of swallowing disorder after stroke [1]
  Dawstwo i transplantacje narządów w opinii studentów pielęgniarstwa studiów uzupełniających pomostowych [1]
  Determinants of physical activity in adult population vs. existing recommendations [1]
  Dyplomowy egzamin zawodowy sprawdzeniem efektu kształcenia przyszłych ratowników medycznych [1]
  Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa na przykładzie kształcenia przyszłych kadr zawodowych – doświadczenia własne cz. I [1]
  Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa na przykładzie kształcenia przyszłych kadr zawodowych – doświadczenia własne cz. II [1]
  Eutanazja w opinii studentów kierunku Pielęgniarstwo [1]
  Fluorochinolony. Bezpieczeństwo terapii [1]
  Hierarchia postaci w środowisku szkolnym a zdrowie, czyli słów kilka o znaczących innych i wartościowaniu zdrowia [1]
  High tea consumption diminishes salivary 17beta-estradiol concetration in Polish women [1]
  Immunoterapia raka płuca. Część I: immunoterapia bierna [1]