Now showing items 1-1 of 1

  • Stany zagrożenia życia w przebiegu cukrzycy typu I i II (added: 2017-07-11) 

    Oczak, Izabela
    Cukrzyca jest to choroba metaboliczna. Choć poddawana aktualnie skutecznemu leczeniu, pozwalającemu na długie lata życia, wciąż niesie za sobą wiele powikłań i sytuacji zagrażających życiu. Do najczęstszych i najpoważniejszych ...