Now showing items 1-1 of 1

  • Nowe wskazania do zastosowania terapii ECMO w ciągu ostatnich 5 lat (added: 2015-07-02) 

    Michał, Wyrwalski
    Praca po krótkim wstępie historycznym, sięgającym połowy dwudziestego wieku, przedstawia metodę pozaustrojowego utlenowania krwi (ECMO). Artykuł wprowadza nas w dokładny opis tej metody leczenia, przedstawiając poszczególne ...