Now showing items 165-184 of 224

  Title
  Udar mózgu w działaniach zespołów ratownictwa medycznego krakowskiego pogotowia ratunkowego [1]
  Udar mózgu: dylematy diagnostyczno - terapeutyczne w pracy ratownika medycznego [1]
  Ultrasonografia jako innowacyjna metoda diagnostyczna w pracy ratownika medycznego [1]
  Uraz kręgosłupa powikłany zaburzeniami neurologicznymi [1]
  Uraz wielonarządowy - udział Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w akcji ratowniczej [1]
  Urazowa amputacja obu kończyn dolnych w wyniku wybuchu miny - postępowanie ratownicze [1]
  Urazy czaszkowo-mózgowe w praktyce ratownika medycznego [1]
  Urazy dzieci w wieku przedszkolnym i analiza poczucia zagrożenia u opiekunów [1]
  Urazy klatki piersiowej - postępowanie w warunkach przedszpitalnych [1]
  Urazy spowodowane eksplozją materiałów wybuchowych [1]
  Uzależnienia od leków i narkotyków rola ratownika medycznego [1]
  Wpływ alkoholu na leki i procedury stosowane przez ratownika medycznego [1]
  Wpływ dopalaczy na organizm [1]
  Wpływ i znaczenie oziębiania pacjenta po udanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Analiza doniesień o skuteczności tej metody. [1]
  Wpływ napojów energetycznych na wybrane parametry fizjologiczne układu krążenia [1]
  Wpływ Nowych Substancji Psychoaktywnych na postępowanie ratownicze w stanach zagrożenia zdrowotnego [1]
  Wpływ pacjentów po intoksykacji etanolem na pracę Zespołów Ratownictwa Medycznego Podstawowego. [1]
  Wpływ skutecznej resuscytacji przedszpitalnej na stan neurologiczny pacjentów przy wypisie ze szpitala- porównanie procedur amerykańskich z polskimi [1]
  Wpływ sportu wyczynowego na pracę serca [1]
  WPŁYW ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH NA ORGANIZM CZŁOWIEKA – POSTĘPOWANIE RATOWNIKA MEDYCZNEGO [1]