Now showing items 158-177 of 224

  Title
  Tachyarytmie wieku dziecięcego-rodzaje zaburzeń oraz postępowanie ratownika medycznego [1]
  Tamowanie krwawienia w warunkach pola walki [1]
  Tatrzańska lawina - zatrzymanie krążenia - leczenie hipotermii głębokiej, na przykładzie wypadku z dnia 21 lutego 2015 r. w Wielkiej Świstówce [1]
  TATRZAŃSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO JEDNOSTKA WSPÓŁPRACUJĄCA Z SYSTEMEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO [1]
  Tikagrelor jako nowy lek przeciwpłytkowy w leczeniu zawału serca w praktyce zawodu ratownika medycznego [1]
  Toksykologia w praktyce ratownika medycznego – wczoraj, dziś, jutro - na podstawie wybranych zatruć [1]
  Trudne decyzje prawno – moralne w zdarzeniach masowych [1]
  Udar mózgu w działaniach zespołów ratownictwa medycznego krakowskiego pogotowia ratunkowego [1]
  Udar mózgu: dylematy diagnostyczno - terapeutyczne w pracy ratownika medycznego [1]
  Ultrasonografia jako innowacyjna metoda diagnostyczna w pracy ratownika medycznego [1]
  Uraz kręgosłupa powikłany zaburzeniami neurologicznymi [1]
  Uraz wielonarządowy - udział Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w akcji ratowniczej [1]
  Urazowa amputacja obu kończyn dolnych w wyniku wybuchu miny - postępowanie ratownicze [1]
  Urazy czaszkowo-mózgowe w praktyce ratownika medycznego [1]
  Urazy dzieci w wieku przedszkolnym i analiza poczucia zagrożenia u opiekunów [1]
  Urazy klatki piersiowej - postępowanie w warunkach przedszpitalnych [1]
  Urazy spowodowane eksplozją materiałów wybuchowych [1]
  Uzależnienia od leków i narkotyków rola ratownika medycznego [1]
  Wpływ alkoholu na leki i procedury stosowane przez ratownika medycznego [1]
  Wpływ dopalaczy na organizm [1]