Now showing items 31-50 of 224

  Title
  Edukacja w zakresie pierwszej pomocy uczniów szkół gimnazjalnych, analiza na przykładzie wybranych szkół w Gminie Kalwaria Zebrzydowska [1]
  Etyka postępowania wobec ludzi chorych psychicznie i przejawiających zaburzenia psychiczne w praktyce ratownika medycznego [1]
  Eutanazja. Potwierdzenie czy zaprzeczenie człowieczeństwa? [1]
  Farmakoterapia w hipotermii [1]
  Farmakoterapia w leczeniu choroby wrzodowej [1]
  Glikokortykosterydy we wstrząsie neurogennym [1]
  GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE JAKO JEDNOSTKA WSPÓŁPRACUJĄCA Z SYSTEMEM PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO [1]
  Hemofilia w praktyce zespołów ratownictwa medycznego [1]
  Hiperkaliemia leczenie przedszpitalne i szpitalne [1]
  Hipotermia jako technika terapeutyczna i zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka [1]
  Hipotermia terapeutyczna w nagłym zatrzymaniu krążenia [1]
  Hormony sterydowe jako anaboliki – mechanizm działania, skutki uboczne, zastosowanie medyczne i stosowanie ich w dopingu sportowym [1]
  Interakcje leków opioidowych wykorzystywanych w pracy ratownika medycznego [1]
  Interakcje leków przeciwbólowych stosowanych samodzielnie przez ratownika medycznego z alkoholem [1]
  Kamica nerkowa – postępowanie i dylematy ratownika medycznego – opis przypadku [1]
  Kardiogenny obrzęk płuc spowodowany zawałem serca w praktyce ratownika medycznego [1]
  Koncepcja "Trauma Room" w polskim szpitalu wojskowym na przykładzie bazy Ghazni w Afganistanie [1]
  Koronarografia i jej wpływ na pacjenta kardiologicznego [1]
  Krwotok podpajęczynówkowy w praktyce zespołów ratownictwa medycznego [1]
  Kwas acetylosalicylowy w pierwszej pomocy medycznej oraz jako lek dostępny dla zespołów ratownictwa medycznego - aktualne wskazania i kontrowersje [1]