Now showing items 10-29 of 224

  Title
  Badanie efektywności szkolenia w zakresie techniki masażu serca wśród młodzieży [1]
  Benzodiazepiny - działanie i zastosowanie w ratownictwie medycznym [1]
  Bioetyka początku życia - problemy etyczne. Opis przypadku na przykładzie Agaty Mróz [1]
  Ból i Stres Pourazowy- Postępowanie Ratownicze [1]
  Burza elektryczna u pacjenta z kardiowerterem – efibrylatorem (ICD) - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa. [1]
  CHOROBA WIEŃCOWA - PRZYCZYNY, CZYNNIKI RYZYKA, LECZENIE FARMAKOLOGICZNE I INWAZYJNE [1]
  Choroba wrzodowa a brzuszna postać zawału serca. Diagnostyka, różnicowanie oraz postępowanie w pracy ratownika medycznego [1]
  CHOROBA WYSOKOGÓRSKA - POSTĘPOWANIE I DYLEMATY RATOWNIKA MEDYCZNEGO [1]
  Choroby tropikalne w praktyce ratownika medycznego [1]
  Cukrzyca. Przyczyny, objawy, farmakoterapia. Choroby towarzyszące cukrzycy. [1]
  Czy śmierć w erze technologicznej jest moralna? [1]
  Czy zawał to na pewno zawał - czyli różne choroby objawiające się jak OZW [1]
  Diagnostyka i postępowanie terapeutyczne w zatruciach alkoholami. [1]
  Diagnostyka i postępowanie w Ostrych Zespołach Wieńcowych w miejscach trudno dostępnych i sytuacjach szczególnych [1]
  Dlaczego seniorzy wiedzą mniej o udzielaniu pierwszej pomocy i nie radzą sobie z rozpoznawaniem stanów nagłych [1]
  Duszność - przyczyny, diagnostyka, postępowanie i dylematy ratownika medycznego [1]
  Dychawica oskrzelowa i obturacyjne choroby przyczyną niewydolności oddechowej u dzieci - zasady resuscytacji [1]
  Dylematy diagnostyczno-terapeutyczne ratownika medycznego w opiece poresuscytacyjnej [1]
  Dynamika rozwoju szpitalnych oddziałów ratunkowych w latach 2004-2014 [2]
  Działania niepożądane leków stosowanych samodzielnie przez ratownika medycznego [1]