Now showing items 1-20 of 60

  Title
  Analiza obciążeń organizmu na stanowisku pielęgniarki oddziałowej oraz sposoby ich ograniczania na przykładzie Zakładu Opieki Zdrowotnej [1]
  Edukacja i stratyfikacja społeczna kobiet. Narracje biograficzne i implikacje edukacji uniwersyteckiej [1]
  Etyka w działaniach zawodowych funkcjonariuszy Policji [1]
  Ewolucja postaci Jokera w kinematografii [1]
  Gospodarka wodno-ściekowa gminy Liszki [1]
  Grywalizacja-wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi. Autorski projekt zgrywalizowanych zajęć z " Psychologii reklamy i zachowań konsumenckich [1]
  Hiszpania za czasów generała Franco [1]
  Hiszpańskie prawo reklamy [1]
  Homofobia. Studium przypadku na przykładzie Polski [1]
  Koncepcja siebie dojrzałej kobiety w kontekście stereotypów społecznych [1]
  Kształcenie i wychowanie nieprzystosowanych społecznie dziewcząt na podstawie badań przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie [1]
  Mężczyzna metroseksualny w opinii młodzieży studenckiej [1]
  Między prasą ogólnopolską a lokalną. Dzienniki regionalne w polskim systemie medialnym [1]
  Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu [1]
  Międzypokoleniowa transmisja postaw macierzyńskich [1]
  Modele pracy organizacji związanych z cyrkiem społecznym w różnych krajach [1]
  Muzeum Wawelu [1]
  Objawy kliniczne i wpływ leczenia na stan psycho-fizyczny u chorych z nadczynnością tarczycy [1]
  Ocena bólu u pacjentów po operacji w obrębie jelita grubego [1]
  Ocena efektywności terapii przezczaszkową stymulacją prądem stałym (tDCS) w redukcji objawów depresji u osób po przejściowym epizodzie niedokrwiennym mózgu [1]