Now showing items 1-20 of 50

  Title
  Analiza obciążeń organizmu na stanowisku pielęgniarki oddziałowej oraz sposoby ich ograniczania na przykładzie Zakładu Opieki Zdrowotnej [1]
  Edukacja i stratyfikacja społeczna kobiet. Narracje biograficzne i implikacje edukacji uniwersyteckiej [1]
  Etyka w działaniach zawodowych funkcjonariuszy Policji [1]
  Gospodarka wodno-ściekowa gminy Liszki [1]
  Grywalizacja-wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi. Autorski projekt zgrywalizowanych zajęć z " Psychologii reklamy i zachowań konsumenckich [1]
  Hiszpania za czasów generała Franco [1]
  Hiszpańskie prawo reklamy [1]
  Homofobia. Studium przypadku na przykładzie Polski [1]
  Koncepcja siebie dojrzałej kobiety w kontekście stereotypów społecznych [1]
  Kształcenie i wychowanie nieprzystosowanych społecznie dziewcząt na podstawie badań przeprowadzonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie [1]
  Mężczyzna metroseksualny w opinii młodzieży studenckiej [1]
  Między prasą ogólnopolską a lokalną. Dzienniki regionalne w polskim systemie medialnym [1]
  MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ WOJSKOWY DLA DALEKIEGO WSCHODU [1]
  Międzypokoleniowa transmisja postaw macierzyńskich [1]
  Modele pracy organizacji związanych z cyrkiem społecznym w różnych krajach [1]
  Ocena bólu u pacjentów po operacji w obrębie jelita grubego [1]
  Ocena wpływu aparatowania narządu słuchu na subiektywnie postrzeganą jakość życia w grupie osób po 60 r. ż. wykazujących średnie upośledzenie słuchu [1]
  Offset jako nietypowa transakcja w handlu zagranicznym, na przykładzie polsko-amerykańskiej umowy na zakup samolotów F16 [1]
  Opieka hospicyjna nad dzieckiem w domu. Proces pielęgnowania dziecka z dystrofią mięśniową pod opieką hospicjum domowego [1]
  Organizacja i funkcjonowanie Międzynarodowego Funduszu Walutowego [1]