Now showing items 1-20 of 23

  Title
  Analiza stanu zbiorów elektronicznych i warunków ich archiwizowania w polskich instytucjach bibliotecznych [1]
  Charakterystyka organizacji działań w zakresie długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych w Polsce [1]
  Competence of a civil judge in the field of decision making - reification function [1]
  Depresja jako przykład destrukcyjnego wpływu obniżonego nastroju na sferę bio-psycho-społeczną człowieka [1]
  Digital Networking jako narzędzie budowy społeczeństwa obywatelskiego [1]
  Dysertacje via Internet. Projekt elektronicznej archiwizacji rozpraw naukowych w Niemieckiej Bibliotece Narodowej. [1]
  Długoterminowa archiwizacja zasobów cyfrowych - Program dla polskich bibliotek [1]
  Enhancement of Functional State of Children with Congenital Clubfoot via Physical Rehabilitation [1]
  Gender na poważnie. Obecne trendy i zalecenia dla środowiska naukowego [1]
  Gender w polityce - perspektywy i rekomendacje [1]
  Independence of the judge civlist in the context of legal stability [1]
  Infoaktywizm. Strategie komunikacyjne społeczników ery cyfrowej [1]
  Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w świetle polskiego prawa i statystyk [1]
  Kryteria oceny wiarygodnych archiwów cyfrowych [1]
  Obywatelski hacking jako implikator zmian społecznych w XXI wieku [1]
  Open Archival Information System (OAIS) - standard w zakresie archiwizacji publikacji elektronicznych [1]
  Opracowanie metodologii i przetestowanie zintegrowanego modelu rehabilitacji medycznej, psychologicznej i fizycznej ofiar operacji antyterrorystycznej [1]
  Rehabilitacja fizyczna dzieci z wrodzoną stopą szpotawą [1]
  Samoocena przygotowania absolwentów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego kierunku pielęgniarstwo, do wykonywania zawodu pielęgniarki – badania pilotażowe [1]
  W stronę nowej kultury gier komputerowych - od komputeryzacji do smartfonizacji [1]