Now showing items 1-5 of 5

 • Demokratyczna Unia Kobiet (added: 2020-12-01) 

  Waniek, Danuta (Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, 2010)
  Z wprowadzenia: "Klimat roku 1989 był dla organizujących się na nowo środowisk kobiecych szansą na wpisanie swych celów i interesów w kształtowanie się nowego systemu politycznego państwa. Były po temu co najmniej ...
 • Demokratyczne państwo świeckie – refleksja subiektywna (added: 2020-10-15) 

  Waniek, Danuta (Rada Wojewódzka Towarzystwa Kultury Świeckiej, 2015)
  "Tytułem tego wystąpienia wkraczam w spór o świeckość III Rzeczypospolitej. Trwa on od początków przemian ustrojowych, nacisk hierarchii kościelnej na uchwalanie przez Parlament prawa zgodnego z życzeniem kościoła ...
 • Kilka refleksji na temat polityki „dobrej zmiany” (added: 2020-11-13) 

  Waniek, Danuta (Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza, 2017)
  "Przez ostatnie miesiące byliśmy świadkami narastania politycznego napięcia, wywołanego cyniczną próbą szybkiego przejęcia przez PiS kontroli nad całością polskiego sądownictwa. W atmosferze politycznego skandalu partia ...
 • Spory światopoglądowe okresu transformacji (added: 2020-10-16) 

  Waniek, Danuta (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2012)
  Artykuł opisuje fragment relacji państwo-kościół, w części dotyczącej sporu o aksjologię Konstytucji RP. Scharakteryzowane są w nim główne stanowiska podmiotów konkurujących w codziennej, politycznej walce „o rząd dusz”. ...
 • Stosunki państwo-kościół w propozycjach Parlamentarnej Grupy Kobiet w debacie konstytucyjnej z lat 1993–1997 (added: 2020-10-16) 

  Waniek, Danuta (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2016)
  Artykuł poddaje analizie wątek najnowszej historii Polski (lata 90. ub. wieku), ilustrujący wkład kobiet-parlamentarzystek o poglądach postępowych w walkę o świeckie, demokratyczne państwo prawne, a także o równościowe ...