Now showing items 1-3 of 3

 • Nowy Jork – Dwanaście lat po zamachu z 11 września (added: 2017-06-08) 

  Jasiński, Artur (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2014)
  Artykuł omawia przestrzenne, funkcjonalne i symboliczne skutki ataku terrorystycznego, który został dokonany w Nowym Jorku 11 września 2001 roku. Zniszczone bliźniacze wieże zostały zastąpione nową WTC One. Jej architektura ...
 • Urbanistyka krajobrazu i krajobraz urbanistyczny. Teoria: Praktyka: Edukacja (added: 2017-06-09) 

  Kosiński, Wojciech; Zieliński, Miłosz (Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2016)
  Autorzy przedstawiają ważną i rosnącą rolę urbanistyki krajobrazu jako dziedziny badań, twórczości oraz dydaktyki. Ta dyscyplina, usytuowana jest logicznie pomiędzy architekturą krajobrazu a urbanistyką. Nabiera w naszych ...
 • Zasady oceny potencjału turystycznego krajobrazów zmeliorowanych na podstawie obliczenia biomasy roślin i zaopatrzenia terenu w wodę (added: 2014-04-10) 

  Moshynsky, Viktor; Grygus, Igor; Mykhaylova, Nataliya (Radomska Szkoła Wyższa, 2013)
  Melioracje wodne w systemach przestrzennych należą do podstawowych środków sterowania stanem układów przyrodniczych w celach zrównoważonego rozwoju rolniczego i terenowego. Kształtowanie zmeliorowanych układów przestrzennych ...