Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamizm bytu ludzkiego w ujęciu Mieczysława Alberta Krąpca (added: 2017-04-11) 

    Gałkowski, Stanisław (Instytut Tomistyczny, 2011)
    Doświadczenie dynamizm u bytu ludzkiego połączone z racjonalną refleksją nad jego naturą prowadzi do zrozumienia przez człowieka zarówno jego samego, jak i jego pozycji w otaczającym go świecie. Położenie tak dużego nacisku ...
  • Koniec prywatności? (added: 2017-04-12) 

    Gałkowski, Stanisław; Gałkowska, Agnieszka (Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2008)