Now showing items 1-4 of 4

 • Opłata adiacencka z tytułu inwestycji infrastruktury technicznej (added: 2020-10-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2007)
  "Opłaty adiacenckie z punktu widzenia teoretycznego należą do prawnofinansowej instytucji dopłat, stanowiących obok podatków i opłat daniny publiczne. Opłaty adiacenckie uregulowane są u stawą z dnia 21 sierpnia 1997 ...
 • Opłata planistyczna jako dochód własny gminy (added: 2020-10-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2007)
  "Z dniem 1 stycznia 1995 r. zaczęła funkcjonować nowa prawnofinansowa instytucja opłaty planistycznej, zwana najczęściej w literaturze i orzecznictwie rentą planistyczną, będąca opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ...
 • Opłaty adiacenckie z tytułu scalania i podziału nieruchomości (added: 2020-10-13) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2008)
  "Opłaty adiacenckie uregulowane są ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która zastąpiła ustawę z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Doszło wówczas ...
 • Opłaty melioracyjne a opłaty inwestycyjne (added: 2020-11-30) 

  Czaja-Hliniak, Irena (Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, 2007)
  "Na początku 2002 r. weszło w życie nowe Prawo wodne, które zastąpiło Prawo wodne z 1974 r. Prawo wodne przyjęło jako naczelną, wynikającą z Konstytucji, zasadę zrównoważonego rozwoju, dostosowując do niej zadania, ...