Now showing items 1-1 of 1

  • Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne w rozwoju Małopolski (added: 2020-11-10) 

    Budzowski, Klemens; Świerczyńska, Jowita (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011)
    Artykuł jest krótką analizą potencjału gospodarczego Małopolski. Współczesna Małopolska jest atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału międzynarodowego, dużym, chłonnym rynkiem, jednym z najlepszych w kraju zapleczem ...