Now showing items 20-24 of 24

 • Wychowanie przedszkolne prologiem do edukacji zdrowotnej (added: 2015-02-06) 

  Lizak, Dorota (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2015)
  Wychowanie przedszkolne stanowi proces przygotowawczy mający na celu wstępną adaptację dziecka młodszego do warunków środowiska szkolnego, z którym niebawem przyjdzie mu się zetknąć. Ten etap rozwoju osobniczego jest również ...
 • Z dziejów nauczania prawa rzymskiego u początków Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (added: 2017-08-28) 

  Nancka, Grzegorz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Warszawski; Uniwersytet Gdański, 2016)
  Prawo rzymskie to jeden z najważniejszych przedmiotów w procesie kształcenia przyszłego prawnika. Nie mogło zabraknąć go również na utworzonym w 1968 r. Uniwersytecie Śląskim. Jego historia na katowickim wydziale sięga ...
 • Zarządzanie wiedzą i talentami oraz doskonalenie kadr w przedsiębiorstwie a uczenie się dorosłych (added: 2021-01-11) 

  Mirski, Andrzej (Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki, 2014)
  The paper will be presented the issue of knowledge management and talent in the company. As part of this management plays a special role training of human resources, which allows you to fully develop their potential employees ...
 • Zasady przyuczania do zawodu przemysłowca w świetle regulacji prawnych zawartych w prawie przemysłowym z 1927 roku (added: 2017-07-25) 

  Kwiecień, Sebastian (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, 2016)
  Strong development of labour law was characteristic of the period between the two world wars in Poland. Its provisions for the first time provided protection to employees, also the ones who need such assistance most, ...
 • Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego – działanie antyzdrowotne czy wstęp do hipokinezji? (added: 2014-06-20) 

  Lizak, Dorota (Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2014)
  Artykuł nawiązuje do roli wychowania fizycznego jako składowej procesu edukacyjno-wychowawczego, a zarazem elementu kultury fizycznej. Zwraca uwagę na fakt, iż ograniczanie zajęć ruchowych w dzieciństwie i wieku młodzieńczym, ...