Now showing items 121-122 of 122

  • PUBLIC DIPLOMACY AS TAIWANESE DIPLOMACY’S ESSENTIAL TOOL (added: 2020-02-17) 

    Piechota, Grażyna; Rajczyk, Robert (Wydawnictwo Marszałek, Toruń, 2019)
    The working paper consists of the analyses of dif- ferent forms of Taiwanese public diplomacy and it also contains a future development scenario as far as such an essential tool of foreign affairs is concerned. The research ...
  • Zastosowanie bezzałogowych systemów latających w zdarzeniach masowych i katastrofach (added: 2015-07-09) 

    Rawiński, Konrad; Sokołowski, Grzegorz
    Zdarzenia o charakterze masowym to jedna z cięższych sytuacji, z jakimi muszą sobie poradzić służby ratownicze. Wynika to z kilku kluczowych czynników. Z reguły skupiamy się na najbardziej charakterystycznym elemencie, ...