Now showing items 1-1 of 1

  • German Chinapolitik in the Era of the Belt and Road Initiative (added: 2019-09-24) 

    Ciesielska-Klikowska, Joanna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2019)
    Relacje niemiecko-chińskie na przestrzeni ostatnich lat uległy znacznej intensyfikacji. W ramach budowy Inicjatywy Pasa i Szlaku (od 2013 r.) Chiny dążą do wzmocnienia stosunków z Republiką Federalną Niemiec, budując je ...