Wyświetlanie pozycji 1-20 z 602

  Tytuł
  20 Years of WTO – Effects of Its Activity and Perspectives of Its Functioning in the Context of Proliferation of Regional Agreements in the World Trade [1]
  A Field Polygraph Examination: Science or Art? [1]
  Adaptation of Law of Ukraine to the EU Law in the Context of European Traditions of Private Law [1]
  Administracja celna w Unii Europejskiej – wspólna czy 28 różnych? [1]
  Administracyjne warunki formalnoprawne podejmowania działalności gospodarczej i zawodowej w zakresie świadczenia usług turystycznych [1]
  Adopcja dzieci na tle handlu ludźmi [1]
  Agoniści receptorów aktywowanych proliferatorami eroksysomów w farmakoterapii. Obecne znaczenie i perspektywy zastosowania [1]
  Akceptacja inności – spostrzeganie odmienności narodowej studentów z Ukrainy wśród studentów uczelni krakowskich [1]
  Akcja „wycofania”: Ewakuacja wybranych grup Polaków z polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego w 1939 roku [1]
  Aktualna polityka zagraniczna Federacji Rosyjskiej a Unia Europejska – podstawowe zagadnienia [1]
  Aktualne spojrzenie na etiopatogenezę i aspekty kliniczne choroby Hashimoto [1]
  Aktualności w diagnostyce i leczeniu stożka rogówki [1]
  Akty terroru w Polsce z udziałem „samotnego wilka” [1]
  Aktywność społeczna krakowskich postępowych środowisk kobiecych z przełomu XIX i XX stulecia [1]
  Algorytmy genetyczne w audycie i kontroli wewnętrznej [1]
  Alkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie [1]
  Alternatywne metody nauczania w szkole, poza szkołą i na uczelni – na przykładzie współpracy Uniwersytetu Dzieci i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [1]
  Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna [1]
  Analizy wywiadu – dyscyplina naukowa in statu nascendi [1]
  Analysis of Language Needs for Effective ESP Syllabus Development [1]