Now showing items 1-1 of 1

  • Umiarkowany islamizm. Niedoceniana siła arabskiego Bliskiego W schodu (added: 2019-05-20) 

    Zdanowski, Jerzy (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
    "Od drugiej połowy 2000 r. w wielu środowiskach naukowych w różnych częściach świata arabskiego toczą się ożywione dyskusje wokół Arab Human Development Report 2000, przygotowanego i opublikowanego przez United Nations ...