Now showing items 1729-1748 of 2761

  Title
  Racjonalność pracodawcy a odpowiedzialność za „bubel ustawowy” [1]
  Rada Administracyjna Miasta Krakowa i Jego Okręgu. Z dziejów XIX-wiecznej administracji krakowskiej [1]
  Rada Europy – Ocena i przyszłość z perspektywy 60 lat funkcjonowania [1]
  Rada Nieustająca – badawcze osiągnięcia i perspektywy [1]
  Rada Stanu – organ opiniodawczy w procesie stanowienia prawa. Analiza postulatu rzecznika praw obywatelskich [1]
  Rada Współpracy Państw Zatoki – Jaka przyszłość po Arabskiej Wiośnie? [1]
  Radykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu terrorystów [1]
  Radykalna demokracja jako zasada niezależnego sieciowego dziennikarstwa na przykładzie projektu Indymedia [1]
  Ratownictwo psychologiczne w fazie „pierwszego uderzenia” [1]
  Ratownictwo wodne w Polsce - wstep do analizy krytycznej [1]
  Ratunek przed morowym powietrzem. Bezpieczeństwo obrad sejmowych i sejmikowych na przełomie x Vi i XVII wieku [1]
  Ratyfikacja umowy międzynarodowej w prawie polskim po II wojnie światowej [1]
  Re-Codifying Civil Law in Hungary [1]
  Reakcje dzieci i ich rodziców na spotkanie dr. Clownów (terapia śmiechem) [1]
  Realizacja koncepcji super-petrostate w rosyjskiej polityce po 2016 roku [1]
  Realizacja koncepcji „Porozumienia bez przemocy” jako przykład edukacji alternatywnej [1]
  Realizácia vyučovania / V • S I | • prava a zvysovame pravneho vedomia, ako významný faktor skvalitňovania I udských zdrojov v podmiankach Akademie ozbrojených sil gen. Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Slovenská republika [1]
  Realizing an insightful vision of a powerful and independent state: Ahmad Ibn Tulun and the reign of his dynasty (868–905) [1]
  Reasons for alienation leading to anti-social and delinquent behaviour among juveniles, according to the juveniles themselves [1]
  Recent Developments in Jurisdiction Regarding European Labour and Social Law [1]