Now showing items 313-332 of 2761

  Title
  Darknet. Ostatni bastion wolności w internecie? [1]
  Dążenia polityczne Kurdów w Iraku [1]
  Debata o odpowiedzialności Niemiec za sprawy międzynarodowe i warunkach udziału Bundeswehry w operacjach zagranicznych [1]
  Decentralizacja i autonomia a mniejszości etniczne w Indonezji [1]
  Decision Accuracy for the Relevant_Irrelevant Screening Test: Influence of an Algorithm on Human Decision_Making [1]
  Dekada niełatwej wolności: przemiany polityczne w Czechach i na Słowacji w latach 1989-1999 [1]
  Democratizing the Arab states. The case of monarchies of the Gulf, 1991-2004 [1]
  Demograficzny wymiar konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego [1]
  Demokracja a wymiar współczesnej asymetrii militarnej [1]
  Demokracja i indywidualna wola [1]
  Demokracja i postęp Państwa Izrael jako element stymulujący przyspieszenie procesów modernizacyjnych i demokratycznych wśród Palestyńczyków [1]
  Depozytariusz umowy międzynarodowej [1]
  Der Ausweg aus der Sackgasse. Die unaufschiebbare Vollendung der Europäischen Union [1]
  Der deutsche Bundespräsident - ein „Stabilitätsanker" im Grundgesetz (GG) [1]
  Der polnische Staatspräsident als Stabilitätsfaktor (Grundriss der Theorie und der Praxis) [1]
  Destabilizacja genetyczna wywołana skumulowanym działaniem zanieczyszczeń środowiskowych i estrogenów [1]
  Detection of concealed information with of the P300 potential amplitude analysis [1]
  Determinanty afrykańskich procesów integracyjnych na tle modelu integracji europejskiej [1]
  Determinanty bezpieczeństwa w sporcie [1]
  Determinanty polityki zagranicznej Republiki Słowackie [1]