Now showing items 1821-1840 of 2025

  Title
  Wpływ poziomu bezpieczeństwa społecznego na migracje ludności w Polsce [1]
  Wpływ prawa wspólnotowego na kształtowanie się standardów ochrony konsumenta w prawie polskim [1]
  Wpływ prosumenta na zarządzanie bezpieczeństwem energetycznym w Polsce [1]
  Wpływ rad dzielnic na politykę władz samorządowych Krakowa – analiza na wybranych przykładach [1]
  Wpływ reformy kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na sytuację w Wojskach Specjalnych na początku 2014 roku [1]
  Wpływ strategii Unii Europejskiej na kształtowanie systemu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska/klimatu Polski w XXI wieku [1]
  Wpływ światowego kryzysu na gospodarkę małego kraju. Przypadek Słowenii [1]
  Wpływ traktatu lizbońskiego na prezydencję polski w Radzie UE [1]
  Wpływ uczestnictwa w treningu zdrowotnym na koncentrację oraz sprawność funkcjonalną starszych kobiet [1]
  Wpływ zaspokojenia potrzeb na adaptację do starości oraz bilans życiowy [1]
  Wpływ zmian i napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie na dezintegrację Libanu w XXI w. [1]
  Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt psychologiczny [1]
  Wpływ zmian ogólnospołecznych na funkcjonowanie rodziny - aspekt socjologiczny [1]
  Wpływ zmian prawa na emisje obligacji komunalnych w III Rzeczpospolitej [1]
  Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych [1]
  Wsparcie sił pokojowych czy zamorska ekspansja? Chińska baza morska w Rogu Afryki [1]
  Wspomnienie o Stanisławie Wiśniewskim (1936–2016): artyście malarzu, nauczycielu akademickim, gawędziarzu, wędkarzu [1]
  Wspólna Polityka Zagraniczna, Bezpieczeństwa i Obrony z perspektywy Berlina – o zaangażowaniu Niemiec w proces wzmacniania politycznej roli Europy [1]
  Wspólnota religijno-etniczna Kimbangistów a procesy modernizacji w Demokratycznej Republice Konga [1]
  Współczesna architektura chińska Drugiej Fali–Modernizm Udomowiony [1]