Now showing items 1821-1840 of 2749

  Title
  Rola urzędników w dokonywaniu zaborów dóbr ziemskich przez panującego w średniowiecznej Polsce do połowy XV wieku [1]
  Rola wartości moralnych w procesie resocjalizacji [1]
  Rola zasobów ludzkich w implementacji kultury bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego [1]
  Role międzynarodowe państwa średniego – Aspekty teoretyczneRole międzynarodowe państwa średniego – Aspekty teoretyczne [1]
  Rolnictwo uprawowe - konflikt pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a produkcją żywności [1]
  Romantic theopolitical testament – Richard J. Neuhaus and the american city of man [1]
  Rosja - OZN: główne kierunki współpracy [1]
  Rosja a terroryzm [1]
  Rosja i Chiny-Walka z terroryzmem [1]
  Rosyjska literatura prawno-administracyjna w XIX i na początku XX w. [1]
  Rosyjska „geopolityka rurociągów" dwadzieścia lat po rozpadzie ZSRR [1]
  Rosyjsko-Chińska aktywność morska i koncepcje obecności na akwenie bałtyckim. Pomiędzy rywalizacją a współpracą [1]
  Rousseau and the roots of modernity [1]
  Rozkwit doktryny prawa karnego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym – ośrodki, uczeni, idee [1]
  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych na ziemiach polskich. Od Rady Stanu Księstwa Warszawskiego do współczesności [1]
  Rozważania na tle zmian w ustawie prawo budowlane (obowiązujących od dnia 26 września 2005 r.) [1]
  Rozważania nad zakresem kompetencji nauczyciela języka koptyjskiego pracującego ze studentami z europejskiego kręgu kulturowego [1]
  Rozwiazać „kosowski wezeł" [1]
  Rozwiązania instytucjonalno-prawne w zakresie cywilnej i demokratycznej kontroli i nadzoru nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego [1]
  Rozwiązanie spółki z o.o. „w organizacji” [1]