Now showing items 61-80 of 2643

  Title
  Aktywność wolnoczasowa seniorów jako profilaktyka, terapia, jako styl i sens życia [1]
  Alasdair Maclntyre: An Alternative to Individualism [1]
  Algorytmy genetyczne w audycie i kontroli wewnętrznej [1]
  Alibi Check by Polygraph Examination [1]
  Alibi Testing Potential in Polygraphic Examination [1]
  Alimentacja osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku [1]
  Alkohol jako czynnik kryminogenny i wiktymogenny w przestępstwach zabójstwa na przykładzie spraw rozpoznawanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie [1]
  Alternatywne metody nauczania w szkole, poza szkołą i na uczelni – na przykładzie współpracy Uniwersytetu Dzieci i Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego [1]
  Alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich w prawie Unii Europejskiej [1]
  America, Democracy, and the Role of Elections [1]
  Amerykańska Gwardia Narodowa jako służba cywilno-militarna [1]
  Amerykański system obrony przeciwrakietowej - cele, koncepcje, umiejscowienie [1]
  Amerykański trójpodział władz a polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych [1]
  Amnezja historyczna [1]
  An approach to measuring The relation between risk and return. Bayesian analysis for WIG Data [1]
  An attempt to falsify the results of a polygraph test through the implementation of false memory: a case study [1]
  An Urban Legend Called: “The 7/38/55 Ratio Rule” [1]
  Analiza czasów trwania pomiędzy zmianami kierunku cen akcji - Wpływ uwzględnienia wewnątrzdziennej sezonowości na ranking modeli ACD [1]
  Analiza danych w informatyce śledczej [1]
  Analiza poziomu wybranych parametrów stanu zapalnego, krążących kompleksów immunologicznych oraz związanych z nimi wskaźników (neutrofi l/limfocyt, płytki/limfocyt, CRP/KKI) w raku płuc [1]