Now showing items 621-640 of 2005

  Title
  Korzenie technicznego myślenia w filozofii Martina Heideggera [1]
  Koszty zdrowotne i społeczne przemocy domowej wobec kobiet [1]
  Kościół a ruch ekologiczny w Polsce [1]
  Kościół katolicki w Rosji i w ZSSR w XIX i XX wieku. Doktrynalne uwarunkowania jego działalności [1]
  Kradzież w zamiarze ewentualnym (umyślność w austriackim prawie karnym) [1]
  Kreatywność jako niezbędny element kompetencji nauczyciela w edukacji alternatywnej [1]
  Kreowanie etosu nauczyciela i jego wychowawcze wartości [1]
  Krytyka feminizmu i rewolucji seksualnej w amerykańskim neokonserwatyzmie [1]
  Krytyka marksistowskiej koncepcji typu i formy państwa [1]
  Kryzys 2007/2008+ a poszerzenie pojęcia populizmu w ekonomii – Hasłowość, instrumentalność, skuteczność [1]
  Kryzys finansowy 2007/2008+ i jego skutki dla Unii Europejskiej i strefy euro [1]
  Kryzys migracyjny z perspektywy premierów niemieckich krajów związkowych [1]
  Kryzys migracyjny zagrożeniem dla realizacji projektu zjednoczonej Europy [1]
  Kryzys przedsiębiorstwa a jakość zarządzania [1]
  Kryzys uchodźczy 2014–2016 – podejścia Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Propozycje działań [1]
  Kryzys ukraiński. Nowe spojrzenie na wojnę-z rosyjskiej perspektywy [1]
  Kształcenie akademickie a intelektualny rozwój młodzieży studenckiej [1]
  Kształcenie i ocenianie kompetencji społecznych ratownika medycznego – inspiracja Krajowych Ram Kwalifi kacji [1]
  Kształcenie kompetencji medialnych u dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja medialna w Niepublicznym Naukowym Przedszkolu Integracyjnym Mini College w Kielcach [1]
  Kształtowanie elementów kultury organizacyjnej zorientowanych na zachowanie bezpieczeństwa informacyjnego [1]