Now showing items 521-540 of 2731

  Title
  Finansowanie projektów kulturalnych z funduszy Unii Europejskiej na przykładzie programu " Europa dla obywateli" [1]
  Fińska koncepcja zrównoważonego rozwoju w świetle Agendy 2030. Wybrane aspekty [1]
  First Attempts at Practical Use of Instrumental Lie Detection [1]
  Five Milestones in the History of the Polygraph [1]
  Fluorochinolony. Bezpieczeństwo terapii [1]
  fMRI as a MetTod of Detection of Deception: A Review of Experienc [1]
  fMRI Lie Detection Validity and Admissibility as Evidence in Court and Applicability of the Court’s Ruling to Polygraph Testing [1]
  Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza (Analiza Bibliometryczna) [1]
  Foremost Changes in Polygraph in Last 100 Years [1]
  Forensic examination of memory traces Part 1 [1]
  Forensic Examination of Memory Traces Part 2 [1]
  Foresight w logistyce bezpieczeństwa [1]
  Formy działania jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do pieczy zastępczej [1]
  Formy przemocy stosowanej przez młodzież szkolną wobec swoich rowieśników. Sposoby zapobiegania [1]
  Fortyfikacje i linie bezpieczeństwa wzniesione przez Izrael po 1967 roku [1]
  Framing w nowych mediach jako narzędzie manipulacyjnego oddziaływania na społeczeństwo, na przykładzie budowania dyskryminującego obrazu uchodźców [1]
  Francja wobec imigracji muzułmańskiej w XX wieku [1]
  Francja wobec kryzysu strefy euro na początku drugiegiej dekady XXI w. [1]
  Francja wobec partnerstwa transatlantyckiego w drugiej dekadzie XXI w. [1]
  Friendly practices in global business and Polish conditions [1]