Now showing items 1-1 of 1

  • Związki literatury i filozofii. Subiektywny przewodnik bibliograficzny (added: 2017-04-21) 

    Iskra-Paczkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław; Stanisz, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013)
    Niniejsze zestawienie ma charakter subiektywny i z konieczności wybiórczy. Relacje między literaturą a filozofią to problem niezwykle rozległy, a granice między tymi dziedzinami są nieostre. Bibliografia obejmująca związki ...