Now showing items 1-2 of 2

  • O percepcji sztuki. Wybrane zagadnienia z zakresu koherencji architektury i muzyki (added: 2021-06-24) 

    Skaza, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    W artykule skierowano uwagę na porównanie dwóch – zdaje się całkowicie różnych – sztuk: muzyki i architektury. Ze względu na złożoność problematyki zakres badań ograniczono do wybranych zagadnień, w szczególności: ...
  • Posłowie do tomu drugiego (added: 2021-06-24) 

    Jasiński, Artur; Skaza, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    "Przedstawiony w niniejszym tomie zbiór tekstów dowodzi, jak silne i inspirujące było – i nadal jest – oddziaływanie osobowości profesora Wojciecha Kosińskiego na środowisko polskich architektów, zarówno teoretyków, jak ...