Now showing items 1-1 of 1

  • Cudzoziemscy pracownicy na japońskim rynku pracy (added: 2014-04-03) 

    Mydel, Rajmund; Takahashi, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2013)
    Japonia jest krajem charakteryzującym się najwyższym stopniem zaawansowania procesu starzenia się ludności. Znajduje to wyraz fakcie, że w 2007 r. weszła w fazę sędziwego społeczeństwa, a już w 2009 r. odsetek ludności ...