Now showing items 1-1 of 1

  • Słowo wstępne (added: 2021-06-24) 

    Białkiewicz, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
    "Politechnika Krakowska jest uczelnią, która charakteryzuje się mocną pozycją w środowisku akademickim Polski i świata. Z nowoczesną edukacją odpowiadającą potrzebom gospodarki łączy się to, że jej pracownicy w wielu ...