Now showing items 1-20 of 328

 • Paradygmat piękna miasta (added: 2021-06-24) 

  Paszkowski, Zbigniew Władysław (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Piękno jest cechą chętnie przypisywaną architekturze. Stanowi odniesienie do oceny dzieł architektonicznych, cechę pożądaną, choć nie do końca jednoznacznie określoną. Kategoria piękna w architekturze jest też pojęciem ...
 • Piękno miasta. Paradygmaty historyczne i ich rola we współczesnej praktyce projektowej (added: 2021-06-24) 

  Palej, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Dla dawnych budowniczych miast piękno wynikało z harmonijnych elementów i przemyślnej kompozycji. Stosowano uznane pryncypia projektowe, które stanowiły również niezbędną podbudowę życia społecznego. Dzisiaj, w dobie ...
 • Piękno w architekturze racjonalistycznej (added: 2021-06-24) 

  Mielnik, Anna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Motywacją do podjęcia tematu stała się sprzeczność, iż pomimo deestetyzacji sztuki współczesnej, w tym sztuki architektury i bezradności tradycyjnych kategorii estetycznych w jej dyskursie, emocjonalna potrzeba przeżycia ...
 • Piękno miasta: zobaczyć, zrozumieć, narysować (added: 2021-06-24) 

  Malinowska-Petelenz, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Rysunek stanowi doskonałe medium notacji i dokumentacji. To sposób widzenia formy, materializowania myśli we wszystkich obszarach sztuk wizualnych, a także formułowania idei i wizji artystycznych. To również narzędzie ...
 • W poszukiwaniu piękna… (added: 2021-06-24) 

  Kurek, Jan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Współczesna architektura obfi tuje w zaskakujące formy wypełniające otaczającą przestrzeń. Przestrzeń ta, wpływając skutecznie m.in. na wrażliwość estetyczną i charakter człowieka, kształtuje indywidualną i zbiorową ...
 • Czy architektura współczesna potrzebuje piękna ? (added: 2021-06-24) 

  Kozłowski, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Piękno architektury i piękno miasta złożonego z pięknej architektury jest trudne do przedstawienia w jednoznacznej definicji. Twórcy od wieków próbują je zdefiniować i jednoznacznie opisać. Kolejne epoki w poszukiwaniu ...
 • Niezwykły rocznik 1943 (added: 2021-06-24) 

  Kozień-Woźniak, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  "Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej zawsze był miejscem pełnym osobowości, indywidualności, talentów. Gdy profesorowie i mistrzowie odchodzili z Wydziału, mieliśmy świadomość, że tu nigdy już nie będzie tak ...
 • Wojciecha Kosińskiego odkrywanie absolutu w architekturze (added: 2021-06-24) 

  Kadłuczka, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Architektura, będąc istotną częścią domeny sztuk plastycznych, ale równocześnie narzędziem kształtowania przestrzeni jako dobra wspólnego, była zawsze rozumiana przez Wojciecha Kosińskiego jako emiter idei − bytu duchowego, ...
 • Moje spotkania z Wojtkiem (added: 2021-06-24) 

  Wyżykowski, Andrzej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  "Jest rok 1986. Bierzemy udział w konkursie zamkniętym SARP na koncepcję planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Strzeszyn w Poznaniu1. W pracowni, wówczas jeszcze doktora architekta, ...
 • Z wiatrem i pod wiatr z Wojciechem Kosińskim (added: 2021-06-24) 

  Wojnar, Leszek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  "Moje kontakty z profesorem Wojciechem Kosińskim w bardzo małym stopniu miały związek z tym, że obaj pracowaliśmy na Politechnice Krakowskiej. Połączyło nas głównie zamiłowanie do sportu, a konkretnie – do żeglarstwa. ...
 • Uwrażliwianie na piękno i kulturę kształtowania przestrzeni – społeczny wymiar idei Baukultur i nowego europejskiego Bauhausu (added: 2021-06-24) 

  Wantuch-Matla, Dorota (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Idea Baukultur i inicjatywa nowego europejskiego Bauhausu dotyczące kształtowania zrównoważonego środowiska zbudowanego nakładają odpowiedzialność na wszystkich aktorów związanych ze współtworzącymi je procesami. Wezwanie ...
 • Piękno architektury wytworem sztuki. Rytm fundamentem kompozycji (added: 2021-06-24) 

  Twardowski, Grzegorz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Opracowanie koncentruje się wokół zagadnień estetycznych związanych z powstawaniem architektury. Główny temat dotyczy piękna rytmu we współczesności. W celu pełnego przedstawienia zagadnienia odniesiono się do przeszłości ...
 • Piękno architektury na fotografii (added: 2021-06-24) 

  Twardowski, Mariusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Fotografia to medium szczególnej eksploatacji. Każdego dnia na Instagramie udostępnionych zostaje ok. 95 milionów zdjęć. W tekście analizie zostają poddane fotografie wybranych miast, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc ...
 • O percepcji sztuki. Wybrane zagadnienia z zakresu koherencji architektury i muzyki (added: 2021-06-24) 

  Skaza, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  W artykule skierowano uwagę na porównanie dwóch – zdaje się całkowicie różnych – sztuk: muzyki i architektury. Ze względu na złożoność problematyki zakres badań ograniczono do wybranych zagadnień, w szczególności: ...
 • Profesor Wojciech Kosiński i piękno (added: 2021-06-24) 

  Pluta, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  "Profesora Wojciecha Kosińskiego poznałam w połowie lat 90. na konferencji w Krakowie, w czasie, kiedy rozpoczynałam działalność naukową i prezentowałam publicznie pierwsze przemyślenia dotyczące wyników moich badań. ...
 • Moje wspomnienie (added: 2021-06-24) 

  Jagiełło-Kowalczyk, Magdalena (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  "Profesor Wojciech Kosiński. Wojtek. Poznaliśmy się tak dawno, że już nawet nie pamiętam, w jakich okolicznościach. Ale pamiętam, że urzekła mnie Jego otwartość, serdeczność, poczucie humoru i potężna dawka luzu. Człowiek ...
 • Posłowie do tomu drugiego (added: 2021-06-24) 

  Jasiński, Artur; Skaza, Maciej (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  "Przedstawiony w niniejszym tomie zbiór tekstów dowodzi, jak silne i inspirujące było – i nadal jest – oddziaływanie osobowości profesora Wojciecha Kosińskiego na środowisko polskich architektów, zarówno teoretyków, jak ...
 • Piękno jako inspiracja dla projektowanej architektury (added: 2021-06-24) 

  Dost, Manezha (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Potrzeba doświadczania piękna jest nierozłącznie związana z życiem człowieka. Analizując budynki poprzednich epok, widać wyraźnie, że dążenie do piękna było ważnym elementem determinującym ich formę. Dzisiejsi architekci ...
 • Kompozycja urbanistyczna a piękno miasta w tekstach i rozmowach z Wojciechem Kosińskim (added: 2021-06-24) 

  Gzell, Sławomir (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Kompozycji urbanistycznej Wojciech Kosiński, poświęcił wiele ze swoich prac. Szczególnie, jak się wydaje, interesowało go jej znaczenie dla analiz urody miast, nieważne jak rozumianej – obiektywnie czy subiektywnie. Obiektywnie, ...
 • Piękno architektury współczesnej – zbędny archaizm czy ponadczasowy cel twórczości? (added: 2021-06-24) 

  Bigaj, Przemysław; Początko, Marek (Oficyna Wydawnicza AFM, 2021)
  Tekst w syntetyczny sposób stara się określić znaczenie piękna we współczesnej architekturze. Głównym założeniem pracy jest przedstawienie dwóch odmiennych postaw twórczych dających się zauważyć w dzisiejszej architekturze. ...