Now showing items 174-193 of 276

  Title
  Rak podstawnokomórkowy skóry – ocena ekspresji mRNA dla kolagenów typu I i III oraz metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 w zależności od rodzaju fototypów skóry u pacjentów onkologicznych [1]
  Re:konstrukcja tożsamości – zabiegi autodefinicyjne w środowisku skonwergowanych mediów [1]
  Rodzina w sytuacji wyznaczonej chorobą zagrażającą życiu dziecka [1]
  Rola e-learningu jako metody zdobywania wiedzy [1]
  Rola migracji i emulacji w strategii długoterminowej archiwizacji publikacji elektronicznych [1]
  Rola placów targowych w strukturze przestrzenno-społecznej i ekonomicznej Nowej Huty [1]
  Rola pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dostosowaniu kwalifikacji osób poszukujących pracy do zapotrzebowania rynku pracy [1]
  Sacrum i polityka w amerykańskim teatrze alternatywnym lat sześćdziesiątych XX wieku [1]
  Selected Slovak and European security contexts [1]
  Sens życia jako predyktor subiektywnej oceny zdrowia [1]
  Sieciowość w koncepcjach biznesu – aspekty społeczne i ekologiczne [1]
  Skuteczność edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki nadwagi i otyłości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych [1]
  Składniki aktywne kosmetyków i dermokosmetyków stosowane w pielęgnacji skóry z atopowym zapaleniem [1]
  Special Border Development Issues in Central and Eastern Europe [1]
  Specyfika migracji galicyjskiej – w aktach c.k. Policji w Krakowie na początku XX wieku [1]
  Społeczne dylematy amerykańskiej kultury [1]
  Społeczno-kulturowy wymiar zetknięcia się muzyki rozrywkowej z nowymi technologiami [1]
  Starzenie się ludności Polski na tle Europy w perspektywie 2030 i 2050 r. w świetle wybranych parametrów [1]
  Stosowanie współczesnych technologii przedporodowej korekcji przy nieprawidłowych i miednicowych położeniach płodu [1]
  Strategiczne powiązania organizacji w budowie kompetencji ekologicznych. [1]