Now showing items 82-101 of 246

  Title
  Legitymizacja działań przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie [1]
  Lipodystrofia jako problem czasów współczesnych [1]
  Media katolickie w III RP i ich wkład w budowę polskiej demokracji [1]
  Media lokalne w procesie kreacji lokalnej rzeczywistości [1]
  Media społecznościowe w protestach politycznych na przykładzie ukraińskiej rewolucji godności [1]
  Medycyna nowej generacji [1]
  Metaloproteinazy jako nowy wskaźnik diagnostyczny nowotworów skóry [1]
  Metody ewidencji i analizy powiązań efektów kształcenia w ramach krajowych ram kwalifikacji [1]
  Miejsce regiopolis Tokio w krajowym systemie gospodarczym oraz zróżnicowanie i funkcjonowanie jego rynku pracy [1]
  Między misją a polityką. O politycznym uwikłaniu TYP w przeszłości i współcześnie [1]
  Między wolnym handlem a kryzysem gospodarczym. Depresja 1933 versus kryzys 2009 [1]
  Motywy inicjowania postępowań antydumpingowych [1]
  Netarchia jako propozycja modelu demokracji przyszłości [1]
  Niedobory dietetyczne u młodzieży akademickiej [1]
  Niedobory folianów w diecie i ich wpływ na stabilność genetyczną [1]
  Niemcy a kwestia międzynarodowego bezpieczeństwa energetycznego [1]
  Nieposłuszeństwo obywatelskie w XXI wieku [1]
  Nowa jakość medialnych kampanii wyborczych na przykładzie amerykańskich kandydatów do urzędu prezydenta w pierwszej dekadzie XXI wieku [1]
  Nowe media w służbie "sieciowych" aktywistów. [1]
  Nowe wskaźniki w patomechanizmie rozwoju otyłości – elongazy i desaturazy nienasyconych kwasów tłuszczowych [1]