Now showing items 1-1 of 1

  • Rodzina w obliczu wartości i wzorów życia ponowoczesnego świata (added: 2020-05-06) 

    Kocik, Lucjan (Oficyna Wydawnicza AFM, 2006)
    Ze wstępu: "Niniejsza książka, podobnie jak poprzednia Wzory małżeństwa i rodziny [KSW, Kraków, 2002] wyrasta z doświadczeń wyniesionych z zajęć dydaktycznych prowadzonych dla studentów Wydziału Nauk o Rodzinie ...