Now showing items 239-258 of 501

  Title
  Państwo demokratyczne, prawne i socjalne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 1, Studia konstytucyjne [1]
  Państwo demokratyczne, prawne i socjalne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 2, Studia historyczno-prawne i ustrojowo-porównawcze [1]
  Państwo demokratyczne, prawne i socjalne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 3, Studia prawne [1]
  Państwo demokratyczne, prawne i socjalne: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi. T. 4, Studia społeczne, polityczne i ekonomiczne [1]
  Państwo i społeczeństwo w XXI wieku : harmonizacja europejskiej przestrzeni współpracy w dziedzinie prawa, kultury i turystyki [1]
  Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Rodzina wobec zagrożeń XXI wieku [1]
  Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Style myślenia politycznego Polaków na progu XXI stulecia. Akcenty retro- i prospektywne [1]
  Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Sztuka - społeczeństwo - edukacja [1]
  Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Zarządzanie i marketing w XXI wieku. [1]
  Państwo na muzułmańskim Bliskim Wschodzie: procesy genezy i czynniki trwania [1]
  Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie TOM 1 [1]
  Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie TOM 2 [1]
  Państwo, gospodarka, społeczeństwo w integrującej się Europie TOM 3 [1]
  Partycypacja społeczna w środowiskach lokalnych [1]
  Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży [1]
  Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży. 2 [1]
  Pedagogiczne wsparcie dzieci uzdolnionych w szkołach Polski i Ukrainy [1]
  Pedagogika twórczości w pracy nauczycielskiej [1]
  Perspektywy uczelni niepublicznych w strategiach rozwoju szkolnictwa wyższego [1]
  Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju [1]