Now showing items 142-161 of 524

  Title
  Kapiszewscy. Saga o losach polskiej inteligencji [1]
  Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów [1]
  Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne [1]
  Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce: historia, realia, perspektywy [1]
  Koha: narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej [1]
  Kompetencje – kształcenie – ewaluacja : w poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształtowania i oceny kompetencji uczniów młodszych [1]
  Koncepcja ustroju państwa Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503-1572): studium filozoficzno-prawne [1]
  Konflikty współczesnego świata. 1 [1]
  Konflikty współczesnego świata. 2 [1]
  Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską z 1925 i 1993 roku : katalog dokumentów [1]
  Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej [1]
  Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012: wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej [1]
  Konstytucyjne podstawy stanów nadzwyczajnych w państwach bałkańskich i w Turcji [1]
  Konteksty prawa i praw człowieka [1]
  Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej [1]
  Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym [1]
  Kraje konfucjańskie dzieje nowożytne [1]
  Krajowe Ramy Kwalifikacji: biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach [1]
  Krakov - kraljevski grad [1]
  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000-2010 [2]