Now showing items 110-129 of 501

  Title
  Idee nowelizacji kodeksu karnego [1]
  Implikacje dla rozwoju e-learningu w aspekcie technicznym na przykładzie KAAFM [1]
  Informatyka [1]
  Inkluzja: wybrane aspekty w teorii i praktyce pedagogicznej [1]
  Innowacje resocjalizacyjne [1]
  Innowacje w procesie zarządzania regionem [1]
  Innowacyjne oddziaływania resocjalizacyjne: autorski model pracy edukacyjno - wychowawczej z nieletnimi [1]
  Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej Klasa I. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka – Sztuka – Edukacja [1]
  Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej Klasa II. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka – Sztuka – Edukacja [1]
  Innowacyjny model wczesnoszkolnej edukacji plastycznej Klasa III. Metodyczne opracowania i materiały dla nauczycieli i studentów do realizacji modelu Nauka–Sztuka–Edukacja [1]
  Inspekcja grobów żołnierskich w Przemyślu: powstanie i działalność w Galicji Środkowej 1915-1918 [1]
  Inspiracje twórcze a dzieło stworzone [1]
  Integracja gospodarcza i handel: rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie [1]
  Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową [2]
  Interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu [1]
  International Scientific Conference Family – Health – Disease. Abstracts of Lectures and Posters [1]
  Interwencja kryzysowa : konteksty indywidualne i społeczne [1]
  Introduction to the Language and Economics of Film and Television Production [1]
  Istotność komponentów kształcenia na odległość dla procesu dydaktycznego [1]
  Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów [1]