Now showing items 141-160 of 501

  Title
  Konflikty współczesnego świata. 2 [1]
  Konkordaty pomiędzy Stolicą Apostolską a Polską z 1925 i 1993 roku : katalog dokumentów [1]
  Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej [1]
  Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012: wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej [1]
  Konstytucyjne podstawy stanów nadzwyczajnych w państwach bałkańskich i w Turcji [1]
  Konteksty prawa i praw człowieka [1]
  Konteksty wychowania i edukacji a kształcenie nauczycieli w rzeczywistości ponowoczesnej [1]
  Kontrawencjonalizacja w polskim prawie karnym i wykroczeń analiza teoretyczno-dogmatyczna na tle porównawczym [1]
  Kraje konfucjańskie dzieje nowożytne [1]
  Krajowe Ramy Kwalifikacji: biurokratyczna konieczność czy szansa na poprawę jakości kształcenia w uczelniach [1]
  Krakov - kraljevski grad [1]
  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000-2010 [2]
  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2000–2020 [1]
  Kraków w biografii Jerzego Józefa Wiatra [1]
  Kreowanie odpowiedzialnego biznesu [1]
  Królewski kościół katedralny na Wawelu: w rocznicę konsekracji 1364-2014 [1]
  Kryzys amerykańskich miast pasa rdzy [1]
  Kształcenie kompetencji w biegu życia człowieka [1]
  Kształtowanie zasad państwa demokratycznego, prawnego i socjalnego w Niemczech [1]
  Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach T. 1 [1]