Now showing items 121-140 of 501

  Title
  Inspiracje twórcze a dzieło stworzone [1]
  Integracja gospodarcza i handel: rywalizacja i współpraca we współczesnym świecie [1]
  Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową [2]
  Interdyscyplinarne aspekty nauk o zdrowiu [1]
  International Scientific Conference Family – Health – Disease. Abstracts of Lectures and Posters [1]
  Interwencja kryzysowa : konteksty indywidualne i społeczne [1]
  Introduction to the Language and Economics of Film and Television Production [1]
  Istotność komponentów kształcenia na odległość dla procesu dydaktycznego [1]
  Jak pisać pracę licencjacką lub magisterską. Poradnik dla studentów [1]
  Jan Bosak: prześwietlenie. linoryty [1]
  Japonia w procesie przejścia od demograficznej dojrzałości do demograficznego schyłku [1]
  Jednostka, państwo, prawo: teorie politycznego zobowiązania [1]
  Kapiszewscy. Saga o losach polskiej inteligencji [1]
  Karta Narodów Zjednoczonych, Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów [1]
  Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa problemy kryminalistyczne, etyczne i prawne [1]
  Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce: historia, realia, perspektywy [1]
  Koha: narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej [1]
  Kompetencje – kształcenie – ewaluacja : w poszukiwaniu innowacyjnego modelu kształtowania i oceny kompetencji uczniów młodszych [1]
  Koncepcja ustroju państwa Andrzeja Frycza Modrzewskiego (1503-1572): studium filozoficzno-prawne [1]
  Konflikty współczesnego świata. 1 [1]