Now showing items 461-480 of 508

  Title
  Wybory parlamentarne 2007: media w kampanii wyborczej [1]
  Wybrana bibliografia polskiego piśmiennictwa turystycznego (2000–2008) [1]
  Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce: metody ilościowe w badaniach empirycznych [1]
  Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997–2007 [1]
  Wybrane aspekty handlu międzynarodowego [1]
  Wybrane aspekty zarządzania organizacjami [1]
  Wybrane zagadnienia informatyki [1]
  Wybrane zagadnienia z zakresu Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz odpowiedzialności karnej żołnierzy [1]
  Wybrane zagadnienia zarządzania rozwojem organizacji [1]
  Wykaz prawideł podług których przy sądowych obdukcyach medycy lub chirurgowie dokładne, tak zwane visa reperta spisywać i sporządzać mogą [1]
  Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny [1]
  Wymogi stawiane pracom promocyjnym (dyplomowym-licencjackim) przygotowanym na Wydziale Zarządzania i Marketingu w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego [1]
  Wypalenie zawodowe nauczycieli: diagnoza, wsparcie, profilaktyka [1]
  Wystawa Z okazji 500-lecia urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego [1]
  Wyzwania nowej roli międzynarodowej Niemiec w dobie globalizacji, kryzysów gospodarczych i finansowo-politycznych po 2007 roku [1]
  Wzory małżeństwa i rodziny: od tradycyjnej jednorodności do współczesnych skrajności [1]
  Władze publiczne w demokratycznym państwie prawa: prawo - instytucje - zasoby [1]
  Włodzimierza Gruszczyńskiego kreacje, projekcje, utopie… [1]
  Z dziejów katedr skarbowości i prawa skarbowego oraz katedr prawa finansowego w Polsce [1]
  Z zagadnień bezpieczeństwa biznesu [1]