Now showing items 1-5 of 5

 • Ewolucja funkcji znaków towarowych w prawie europejskim (added: 2020-02-11) 

  Koczanowski, Janusz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
  W prawie własności przemysłowej tradycyjnie wyróżniano dotychczas trzy funkcje znaków towarowych, a mianowicie funkcj ę wyróżniającą (pochodzenia), funkcj ę gwarancyjną i funkcję reklamową. Przyjmowano też, że podstawową ...
 • Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1926 r., a inne regulacje z zakresu praw na dobrach praw na dobrach (added: 2020-02-20) 

  Dolata, Tomasz (Oficyna Wydawnicza AFM, 2009)
  "Niewątpliwym dorobkiem polskiej myśli prawniczej okresu międzywojennego było jednolite, pod względem konstrukcji doktrynalnych, ustawodawstwo z zakresu praw na dobrach niematerialnych. Stanowiło to konsekwencję faktu, ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2005 (added: 2019-06-13) 

  Nowak, Marek; Tarno, Jan Paweł; Wyporska, Joanna; Lewandowska-Malec, Izabela; Możdżeń-Marcinkowski, Michał; Czaja-Hliniak, Irena; Wolański, Robert; Aleszczyk, Józef; Cisowska-Mleczek, Katarzyna; Piocha, Stanisław; Dyczkowska, Joanna; Wierzbińska, Halina; Juruś, Dariusz; Stec, Piotr; Antoniuk, Jarosław R.; Mitev, Krasimir; Banasik, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Ze wstępu: "Przekazywany do rąk czytelników zeszyt zawiera głównie prace naukowe pracowników Wydziału Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej. Prezentowany zbiór obejmuje szerokie spektrum zagadnień, w których ...
 • Studia Prawnicze: rozprawy i materiały, 2008 (added: 2014-03-12) 

  Czaja-Hliniak, Irena; Buczek, Andrzej; Fill, Wojciech; Koczanowski, Janusz; Sprengel, Bolesław; Герц, Алла; Feczko, Piotr; Weismiller, Richard A.; Łysak, Andrzej; Nekoranec, Jaroslav; Hrášok, Miroslav (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
 • Wspólne prawo ochronne na znak towarowy (added: 2020-02-13) 

  Antoniuk, Jarosław R. (Oficyna Wydawnicza AFM, 2005)
  Z wprowadzenia: "Przepis art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (zwanej w dalszej części PrWłP)1 definiuje znak towarowy jako każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób ...