Now showing items 1-1 of 1

  • Motywacja neotyczna w psychologicznej koncepcji radzenia sobie ze stresem (added: 2021-01-29) 

    Ostrowski, Tadeusz (Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2002)
    Ze wstępu: "Rozwój teorii stresu inspirowany jest przez takie pytania jak: co to jest stres, jakie są jego rodzaje (Elliot, Eisdorfer, 1982), w jaki sposób człowiek radzi sobie w sytuacji trudnej, jakie czynniki mu w ...