Now showing items 1-1 of 1

  • Studenci a rzeczywistość społeczno-polityczna kraju (added: 2020-02-03) 

    Kwiatkowski, Adam (Oficyna Wydawnicza AFM, 2008)
    W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów trzech uczelni wyższych Trójmiasta (Akademii Morskiej, Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Ateneum Szkoły Wyższej) na temat stosunku do ...