Now showing items 1-2 of 2

  • Otępienie czołowo-skroniowe : ujęcie interdyscyplinarne (added: 2017-07-18) 

    Moryś, Joanna M.; Moryś, Janusz; Bidzan, Leszek; Herman-Sucharska, Izabela; Urbanik, Andrzej; Lass, Piotr; Sławek, Jarosław; Gabryelewicz, Tomasz; Kaczmarek, Bożydar L.J.; Pąchalska, Maria; Harciarek, Michał; Nyka, Walenty M.; Olszewski, Henryk; Tłokiński, Waldemar; Łukaszewska, Beata; Narożańska, Ewa; Sitek, Emilia J.; Zawadzka, Aleksandra; Zabłocki, Krzysztof; Leszek, Jerzy; Ledwoch, Beata; Bidzan, Mariola; Rasmus, Anna; Guzińska, Katarzyna (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    Ze wstępu: Oddajemy do rąk Czytelników monografię Otępienie czołowo-skroniowe: ujęcie interdyscyplinarne, która stanowi oryginalny zbiór odpowiednio dobranych rozdziałów, opracowanych przez autorów z różnych specjalności ...
  • Płynność granic normy w rzeczywistości ponowoczesnej – refleksje pedagogiczne (added: 2015-03-04) 

    Zinkiewicz, Beata (Oficyna Wydawnicza AFM, 2012)
    The article considers theoretically the standards of human behaviour and pathology in the area of interpersonal relations in the reality of the post modern era. The author presents the thesis that the perception of ...