Now showing items 1-1 of 1

  • Początek biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zachowku (added: 2019-06-17) 

    Biernat, Jakub (Oficyna Wydawnicza AFM, 2007)
    "Problematyka wyznaczenia początku biegu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zachowku należy na gruncie polskiego prawa cywilnego do kwestii budzących poważne wątpliwości. Nie sposób również nie dostrzec jej istotnego ...